Lars Harnes tidligere president for MC-klubben Bandidos ble nektet prøveløslatelse

Her møter Harnes daværende statsminister Kjell Magne Bondevik under et Stopp Volden-arrangementet i 1999.

 

 

Lagmannsretten så bort fra rettspsykiaternes rapport og nektet prøveløslatelse av volds- og ransdømte Lars Harnes fra MC-klubben Bandidos.

Harnes soner en dom på åtte års forvaring med en minstetid på seks år etter ranet av 2,6 millioner kroner fra en pengetransport på Aker Brygge i august 2004.

Ranet ble begått mens han hadde permisjon fra soningen av en dom for grov vold og frihetsberøvelse.

Voldsutøvelsen i den saken var så grov at det i dommen mot ham het at «forholdet kan best betegnes som tortur», og hadde betydning når domstolene nå har vurdert søknaden om prøveløslatelse.

Harnes har tidligere vært president i MC-klubben Bandidos, en av klubbene som politiet regner som kriminelle organisasjoner.

 

 

Minstetid på seks år utløp 2. juli 2011. Allerede 7. september 2010 søkte Harnes om prøveløslatelse, men både Ila fengsel og påtalemyndigheten motsatte seg dette.

Har ikke tatt avstand fra Bandidos

 

Harnes bragte saken inn for Asker og Bærum tingrett, som i mars i år avsa dommen der han fikk avslag.

Tingretten la blant annet vekt på alvorlighetsgraden i forbrytelsene som Harnes er dømt for og det man kaller for hans «uavklarte forhold til Bandidos»: Ikke en eneste gang i løpet av tiden i fengsel har han tatt avstand fra MC-klubben.

Harnes anket til lagmannsretten, men det gikk ikke bedre for ham der: «Anken forkastes. Dommen er enstemmig», heter det i domsslutningen.

En ganske positiv uttalelse fra de rettspykiatrisk sakkyndige hjelp ikke Harnes til å få prøveløslatelse. De sakkyndige, som tidligere har gitt ham diagnosen «dyssosiale personlighetstrekk», pekte på tre forhold som talte i positiv retning:

  • Harnes har fullført videregående skole med gode resultater og har fått studieplass ved Menighetsfakultetet. «Dette er en utvikling som utvilsomt er positiv for Harnes», heter det.
  • Han er blitt 44 år gammel. Det er vanlig at dyssosiale personlighetstrekk blekner med tiden, særlig fra 40-50 års alder. «Tidsmomentet taler derfor for at risikoen for nye alvorlige forbrytelser er redusert».
  • Harnes har i tillegg startet en prosess med sikte på konvertering til katolisismen. «Dersom Harnes finner frem til en tilhørighet til den katolske kirken, taler også dette for at tilbakefallsrisikoen reduseres».

Den rettsmedisinske kommisjon kritiserte de sakkyndige og mente at de var for optimistiske i sine vurderinger av risikoen for at Harnes skal begå nye forbrytelser.

Motsatt konklusjon fra fengselspsykiater

Psykiater Randi Rosenqvist på Ila har kommet til motsatt konklusjon:

«Det synes ikke som om Harnes har brukt forvaringstiden konstruktivt med henblikk på å endre sine personlige forutsetninger ... Jeg kan ikke se at man ved bruk av risikovurderingsinstrumentet HCR-20 kan vurdere ham til i dag å ha mindre risiko for nye voldshandlinger enn han hadde på domstidspunktet».

Borgarting lagmannsrett legger i sin avgjørelse stor vekt på de 11 tidligere straffesakene mot Harnes er dømt for, og spesielt den såkalte «Linderud-saken» fra 2002. Da holdt han og flere andre holdt en mann fanget i et døgn, bundet fast til en stol, og mishandlet ham slik at han fikk betydelige psykiske og fysiske skader.

Den drivende kraften bak forbrytelsen

I dommen fra Oslo tingrett i den saken, ble Harnes stemplet som hovedmannen, anstifteren og den drivende kraften bak forbrytelsen.

Offeret ble blant annet slått gjentatte ganger i ansiktet, skåret med kniv i ansiktet, halsen og på øyelokkene, pisket i øynene med strips. I tillegg sprayet gjerningsmennene skurepulver i sårene hans. Han ble påført brudd på flere ribbein, kjeven og nesen.

Til slutt klarte offeret å flykte fra åstedet ved å hoppe fra verandaen i leiligheten. Mens han ble holdt fanget, hadde Harnes også holdt kjæresten hans innesperret et annet sted og forsøkte å voldta henne.

Skarpe skudd

Under ranet av en pengetransport på Aker Brygge 30. august 2004 var det flere gjerningsmenn, men det var Harnes som var bevæpnet med en skarpladet pistol som han truet vekterne med.

Utbyttet ble over 2,6 millioner kroner.

Under dramatiske omstendigheter ble Harnes pågrepet av politiet under flukten fra åstedet.

Uten empati

Lagmannsretten slår i den siste dommen fast at Harnes under utførelsen av de nevnte forbrytelsene har opptrådt «helt uten empati og medfølelse for andre».

Videre legger lagmannsretten vekt på at Harnes under fengselsoppholdet «tidvis har opptrådt truende og aggressivt overfor personer han ikke har noen sans for».

«Oppsummert finner lagmannsretten at det også nå er en reell og nærliggende fare for at Harnes vil begå nye og alvorlige voldsrelaterte forbrytelser dersom han prøveløslates på de aktuelle vilkår. Det er nødvendig at samfunnet vernes for denne risikoen.»

Ønsket tilpasning til samfunnet

- Vi argumenterte sterkt for at han burde få en gradvis tilpasning til livet utenfor murene. Det ville vært den helt riktig måten å gjøre det på, sier Harnes' forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Han viser til at Harnes skal løslates neste sommer etter endt soning, med mindre påtalemyndigheten tar saken til retten og ber om forlengelse av forvaringsdommen.

KILDE


22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE - Gunnars kjæreste
Denne 48-åringen  opprinnelig fra Alta har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

riketssikkherhet

riketssikkherhet

17, Oslo

Gunnar Evertsen mener seg lurt av Bandidos og PST. Han sitter i dag inne ved Bodø kretsfengsel. Gunnar har beviselige matriell på tape at han er uskyldig og at Bandidos topper og PST er de ansvarlig for at han ble dømt i denne såkalte Fatboy-saken. Mind Controll er sannsynligvis det virkemidlet som gjorde at ABB fikk gjennomført massakren på Utøya. Det fins en rød tråd mellom Gunnars sak og tragedien på Utøya. Gunnar sitter med mange andre opplysninger om andre saker, han er ikke sikker på om de vil la han leve i fengselet, han blir torturert psykisk og fysisk, de har prøvd å sette diagnoser på fordi han har nevnt denne saken. Fins det noen tøffe journalister? Ta kontakt med meg. Rapport rundt Gunnars fysiske samt psykiske helse pr i dag. «Når det gjelder Gunnars helse, har han vært utsatt for isolasjon i over 1000 dager, uten noen form for opplegg rundt hverken trening, eller sosial omgang med andre fanger. Han har også seks brudd i ryggen, noe han skulle hatt behandling for, men som han ikke er blitt tilbudt. han mener at noen av ryggskadene har oppstått i fengsel, etter mishandling, noe påtalemyndighetene prøver å skjule. han ønsker seg lege utenfor fengselssystemet, ettersom han ikke stoler på legene innenfor. Han har ikke fått tilbud om lege utenfra, ennå jeg har ringt og snakket med lederen i fengselet om dette. Hun har da bare henvist til taushetsplikten sin, ennå Gunnar sier han har løst henne fra dette. Han har en god del ryggsmerter, pga. bruddene, noe han skulle hatt behandling for, men ikke har fått. Han trenger også behandling for post traumatisk stress syndrom, som han tydeligvis er i besittelse av, etter alt som har skjedd. I tillegg har han fått endel drapstrusler inne i fengselet, noe man kan tenke seg hvordan det føles.» Gunnar har sittet i isolasjon i Bodø fengsel, men er nå overflyttet til xxxx. Kilde: Gunnars kjæreste som pr i dag fungerer som hans eneste kommunikasjonsmiddel ut til samfunnet og media og ikke minst folkets representanter innen politikk, helsevesenet, rettsvesenet.

Kategorier

Arkiv

hits