Historisk streng narkostraff

I opptakene jeg har kommer det også fram at politiet tilbydde en å få lov å ta inn 200 kg hasj, mot at han var med på å `frame` en annen i en rettsak. i tillegg kommer det også fram i den förste rettsaken han ble dömt for `Flydroppsaken` som han sonet for i 10 år, var en ulovlig politiprovokasjon.
Slik jeg ser det, har de `framet` Gunnar i den siste saken. Han vet for mye. Og pga hans fortid, ble han lett dömt, uten å få lov å forklare seg, eller innkalle vitner för rettsaken.

 

Historisk streng narkostraff

Denne 48-åringen  opprinnelig fra Alta har vært hovedmann i historiens største narkotikasak i Fredrikstad-distriktet, fastslår retten.

 

 

Nå er han dømt til 14 års fengsel, etter at Borgarting lagmannsrett har funnet ham skyldig i befatning med hele 30 kilo amfetamin og 3,5 kilo hasj.

Fra flydropp til fat boy

Den opprinnelige altaværingen slapp ut fra sin forrige lange narkodom så sent som i 2004. Da hadde han sonet to tredeler av en straff på 15 års fengsel etter den såkalte flydroppsaken fra Sørlandet. 
Deretter flyttet han til Fredrikstad og giftet seg. Det skulle imidlertid ikke gå lang tid før politiet begynte å fatte mistanke om at han igjen kunne være involvert i alvorlig narkotikakriminalitet. 
48-åringen hadde et pengeforbruk som langt oversteg hans legale inntektsnivå ? og ble blant annet observert kjørende rundt på en Harley Davidson Fat boy til en verdi av 350.000 kroner.

Nektet alt

Etter en tids spaning og telefonavlytting på sentrale aktører, bestemte politiet seg for å gå inn med full tyngde i etterforskningen i august 2006. Det skjedde gjennom "Operasjon fat boy". 
Det ga full klaff: I løpet av noen dager ble det avdekket en omsetningskanal som hadde sent amfetamin og hasj fra Fredrikstad til Overhalla i Midt-Norge, hvoretter stoffet igjen hadde blitt sent nordover til Tromsø og Hammerfest. 


48-åringen var aldri direkte i befatning med narkotikapartiene, og har helt siden han ble pågrepet benektet for å ha noe med den voldsomme saken å gjøre. Retten har likevel funnet det uomtvistelig at han er den reelle bakmannen og organisatoren. 
14 års fengsel som han nå er dømt til i ankesaken, er identisk med straffeutmålingen fra Fredrikstad i fjor høst. I dommen er det innbakt en resttid fra flydroppsaken på fem års fengsel.

Nådde ikke frem

En 30-åring fra Fredrikstad har vært et sentralt vitne mot 48-åringen. Han er selv funnet skyldig i å ha hatt befatning med de totalt 30 kiloene med amfetamin, og har ikke nådd frem med sin anke i lagmannsretten. 
Han er dømt til sju års fengsel, som er identisk med straffen fra tingretten. 
Tredjemann av de totalt sju involverte som anket ? en 37-åring som fungerte som transittmottak i Overhalla ? har derimot fått redusert sin straff fra sjuår år til fem og et halvt års fengsel.

Elendig stoff

Det eneste lyspunktet for hovedmannen er at den beslaglagte stoffet var av så elendig kvalitet at det har fått direkte innvirkning på straffeutmålingen. 
Mens styrkegraden på amfetamin vanligvis ligger på 35-40 prosent, var deler av beslagene i Fat boy-saken helt nede i sju prosent. 
Mannen som skulle motta det for salg i Tromsø har beskrevet det som "ren cellulose". 
Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at et så stort avvik fra normal styrkegrad er et formildende moment i straffeutmålingen.F.B.NO


 

En helt annerledes hendelse brakte Kjevik i søkelyset i 1993. Den er nevnt i en artikkel i Vi Menn, som bl.a. gjelder den såkalte flydroppsaken:

Aksjonen som rullet opp ligaen, iverksettes i oktober 1993. Narkotikapolitiet i Oslo mistenker at noe er i gjære, og ber sine kolleger i den nederlandske byen Groningen varsle om norsk lufttrafikk på flyplassen utenfor byen.

Noen dager senere får de napp. En ung flyver fra Mandal lander på flyplassen med Grenland flyklubbs enmotors Cessna 182P (LN-ASD). Dagen etter letter det klokken 09.20,og hele turen følges med falkeblikk av norsk og nederlandsk politi. Like før klokken 12 gjør flyet et avvik fra den vanlige innflygingsruten til Kjevik. Når det passerer Gitmark mellom Grimstad og Lillesand, lempes en bag ut fra lav høyde. Bagen er pakket inn i en redningsvest og faller ned i Olstadtjernet med et kjempeplask.

Etter å ha fisket den opp av vannet, løper de to smuglerne til en parkert bil i nærheten. De anser aksjonen for avsluttet og vellykket ? og vet ikke at et titall politifolk fra Arendal og Oslo politidistrikter ligger i buskene med videokamera. Alt er blitt filmet. Det er bare å storme fram og pågripe de to mennene. Bagen inneholder om lag 13 kilo amfetamin. Pågripelsen av de to utløser flere arrestasjoner i hele Sør-Norge. Deriblant hovedmannen, som befinner seg hjemme på St. Hanshaugen i Oslo. Han påtar seg hovedansvaret og dømmes til 15 års fengsel.


22.Juli var mulig en hevn fra Israel, mot AP, for at de lot en terrorist gå fri. Bomben som Bhatti den gang fikk laget, var finansiert av narkopenger fra Bandidos. Opptakene som jeg har er med Kripos og et par stykker til, i tillegg til Gunnar. KILDE - Gunnars kjæresteÉn kommentar

Ole Kommentar

23.02.2013 kl.04:32

Stå på få det frem

Skriv en ny kommentar

riketssikkherhet

riketssikkherhet

17, Oslo

Gunnar Evertsen mener seg lurt av Bandidos og PST. Han sitter i dag inne ved Bodø kretsfengsel. Gunnar har beviselige matriell på tape at han er uskyldig og at Bandidos topper og PST er de ansvarlig for at han ble dømt i denne såkalte Fatboy-saken. Mind Controll er sannsynligvis det virkemidlet som gjorde at ABB fikk gjennomført massakren på Utøya. Det fins en rød tråd mellom Gunnars sak og tragedien på Utøya. Gunnar sitter med mange andre opplysninger om andre saker, han er ikke sikker på om de vil la han leve i fengselet, han blir torturert psykisk og fysisk, de har prøvd å sette diagnoser på fordi han har nevnt denne saken. Fins det noen tøffe journalister? Ta kontakt med meg. Rapport rundt Gunnars fysiske samt psykiske helse pr i dag. «Når det gjelder Gunnars helse, har han vært utsatt for isolasjon i over 1000 dager, uten noen form for opplegg rundt hverken trening, eller sosial omgang med andre fanger. Han har også seks brudd i ryggen, noe han skulle hatt behandling for, men som han ikke er blitt tilbudt. han mener at noen av ryggskadene har oppstått i fengsel, etter mishandling, noe påtalemyndighetene prøver å skjule. han ønsker seg lege utenfor fengselssystemet, ettersom han ikke stoler på legene innenfor. Han har ikke fått tilbud om lege utenfra, ennå jeg har ringt og snakket med lederen i fengselet om dette. Hun har da bare henvist til taushetsplikten sin, ennå Gunnar sier han har løst henne fra dette. Han har en god del ryggsmerter, pga. bruddene, noe han skulle hatt behandling for, men ikke har fått. Han trenger også behandling for post traumatisk stress syndrom, som han tydeligvis er i besittelse av, etter alt som har skjedd. I tillegg har han fått endel drapstrusler inne i fengselet, noe man kan tenke seg hvordan det føles.» Gunnar har sittet i isolasjon i Bodø fengsel, men er nå overflyttet til xxxx. Kilde: Gunnars kjæreste som pr i dag fungerer som hans eneste kommunikasjonsmiddel ut til samfunnet og media og ikke minst folkets representanter innen politikk, helsevesenet, rettsvesenet.

Kategorier

Arkiv

hits