Bhatti-saken: Greide ikke bevise terrorforbund Del 1

Husker dere denne saken, det fins nemmelig bevis på tape at Bhatti ville prøve å sprenge den Israelske ambasaden, denne tapen vil ikke PST høre på fra et vitne som ble brukt som et offer av PST i en annen sak, jeg kommer tilbake til denne konkrete saken senere.

 

Bhatti-saken: Greide ikke bevise terrorforbund

Retten fant ikke bevis for at det fantes en avtale mellom Arfan Bhatti og hans medtiltalte om terrorhandlinger, selv om PST la frem avlyttingsmateriale fra en samtale mellom de to.


I 2008 tok påtalemyndigheten ut tiltale mot Arfan Bhatti og to andre personer, for å ha planlagt eller forberedt en terrorhandling ved å inngå forbund med noen om å begå en slik handling.

Grunnlaget for tiltalen var at påtalemyndigheten mente Bhatti og en medtiltalt i perioden februar 2006 til september 2006 avtalte anslag mot USAs ambassade og eventuelt den israelske ambassade og det Mosaiske trossamfunns synagoge i Oslo. Påtalemyndigheten mente at det var planlagt å bruke våpen eller eksplosiver og at formålet var å skape alvorlig frykt i befolkningen.

Første sak

Saken var den første som ble prøvd i retten etter at den nye terrorlovgivningen ble vedtatt. De viktigste bevisene bygget på romavlytting fra Bhattis bil, der Bhatti og hans medtiltalte hadde en samtale. I denne skal de ha inngått en avtale om å begå en terrorhandling, mente aktor i saken. Det var retten ikke enig i.

Selv om det står i dommen at samtalen inneholder skremmende tanker og ideer, er bevistemaet om det ble avtalt terroranslag.

 

 

Arfan Bhatti

FOTO: Holm, Morten

«Noen endelig og alvorlig ment avtale mellom Bhatti og Kristiansen (medtiltalte Andreas Bog Kristiansen, red anm.) om å gjøre terroranslag mot synagogen og drap på menigheten, finner retten etter dette ikke tilstrekkelig bevist ...», skrev tingretten.

 

Retten fant det heller ikke bevist at det forelå noen tilstrekkelig konkret, endelig og alvorlig ment avtale mellom Bhatti og Kristiansen om å gjøre terroranslag mot den amerikanske eller israelske ambassaden.

 

Strengere krav

Aftenpostens rettskommentator, Inge Hanssen, skrev etter at dommen falt:

«Påtalemyndigheten har lagt seg på en for lav bevismessig terskel til at de tiltalte kan dømmes etter terrorparagrafen. Retten lar den rimelige og fornuftige tvil komme de tiltalte til gode. Retten kan ikke se at det foreligger en klar og konkret avtale mellom Bhatti og Andreas Bog Kristiansen om terrorhandlinger mot USAs ambassade, mot den israelske ambassade eller mot synagogen i Bergstien i Oslo. Hvis denne dommen blir stående, må politi og påtalemyndighet sette adskillig strengere krav til bevisene i senere saker enn det som ble gjort da tiltalen ble tatt ut mot Bhatti & Co».

Statsadvokaten anket ikke frifinnelsen av terrorplanlegging og terrorforbund.

Og selv om den romavlyttede samtalen fra bilen også inneholdt samtale om synagogen i Oslo, kunne den ikke brukes i lagmannsretten der Bhatti sto tiltalt blant annet for hærverk mot synagogen i Oslo.

Omstridt

Terrorparagrafen var sterkt omstridt allerede før den ble vedtatt. Både riksadvokaten, advokatforeningen og statsadvokatene i Oslo gikk imot å innføre en egen terrorbestemmelse. Begrunnelsen var at norsk straffelov omfattet allerede handlinger som drap, mordbrann, sprenging, flykapring typiske terroristhandlinger.

Men etter anslaget mot USA 11. september 2001 stadfestet FN at alle medlemsstater er forpliktet til å sikre at enhver person som deltar i finansiering av, planlegging av, forberedelser til eller utøvelse av terrorhandlinger, eller dem som støtter terrorhandlinger, stilles for retten.

Denne resolusjonen utløste nye eller endrede strafferegler verden over.

Ikke overrasket

Jusprofessor Erling Johannes Husabø, spesialist på terrorbestemmelsen, var ikke overrasket over at Bhatti - under tvil - ble frifunnet for terroranslag mot synagogen.

- Retten har gått grundig gjennom lovens forarbeider og har belegg for at loven stiller strenge krav, sa Husabø etter at dommen falt.

 KILDE

 

«Les også» Gunnar Evertsen tidligere venn og fengsels bekjent:"Vi hadde et møte utenfor den
tidligere Østbanestasjonen i Oslo
sommeren 2006, der også min
daværende kone var til stede. Da
spurte Bhatti meg konkret om å
skaffe bomber til ham, for dette
kan jeg lage, sier Evertsen" LES

 

 

 

 

http://gfx.dagbladet.no/nyheter/2002/03/20/behandlessomdyr_sak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er isfront mellom fangene og ledelsen ved Ila landsfengsel. Kjendisfangene Gunnar Evertsen og Arfhan Bhatti sier at fangenes misnøye skyldes bevisste forsøk fra ledselsen på å bryte ned fangene.

«Vi behandles som dyr»

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

riketssikkherhet

riketssikkherhet

17, Oslo

Gunnar Evertsen mener seg lurt av Bandidos og PST. Han sitter i dag inne ved Bodø kretsfengsel. Gunnar har beviselige matriell på tape at han er uskyldig og at Bandidos topper og PST er de ansvarlig for at han ble dømt i denne såkalte Fatboy-saken. Mind Controll er sannsynligvis det virkemidlet som gjorde at ABB fikk gjennomført massakren på Utøya. Det fins en rød tråd mellom Gunnars sak og tragedien på Utøya. Gunnar sitter med mange andre opplysninger om andre saker, han er ikke sikker på om de vil la han leve i fengselet, han blir torturert psykisk og fysisk, de har prøvd å sette diagnoser på fordi han har nevnt denne saken. Fins det noen tøffe journalister? Ta kontakt med meg. Rapport rundt Gunnars fysiske samt psykiske helse pr i dag. «Når det gjelder Gunnars helse, har han vært utsatt for isolasjon i over 1000 dager, uten noen form for opplegg rundt hverken trening, eller sosial omgang med andre fanger. Han har også seks brudd i ryggen, noe han skulle hatt behandling for, men som han ikke er blitt tilbudt. han mener at noen av ryggskadene har oppstått i fengsel, etter mishandling, noe påtalemyndighetene prøver å skjule. han ønsker seg lege utenfor fengselssystemet, ettersom han ikke stoler på legene innenfor. Han har ikke fått tilbud om lege utenfra, ennå jeg har ringt og snakket med lederen i fengselet om dette. Hun har da bare henvist til taushetsplikten sin, ennå Gunnar sier han har løst henne fra dette. Han har en god del ryggsmerter, pga. bruddene, noe han skulle hatt behandling for, men ikke har fått. Han trenger også behandling for post traumatisk stress syndrom, som han tydeligvis er i besittelse av, etter alt som har skjedd. I tillegg har han fått endel drapstrusler inne i fengselet, noe man kan tenke seg hvordan det føles.» Gunnar har sittet i isolasjon i Bodø fengsel, men er nå overflyttet til xxxx. Kilde: Gunnars kjæreste som pr i dag fungerer som hans eneste kommunikasjonsmiddel ut til samfunnet og media og ikke minst folkets representanter innen politikk, helsevesenet, rettsvesenet.

Kategorier

Arkiv

hits